Angleški jezik je enostaven

Angleški jezik se lahko začnemo učiti že v mladih letih. Angleški jezik se uporablja povsod, od televizije do računalnikov. Otrok lahko zlahka spozna jezik samo z gledanjem televizije ali pa z uporabo računalnika. Nekateri pravijo, da se je najlažje naučiti novi jezik v zgodnjem otroštvu, saj smo takrat najbolj odprti na vplive okolice.

V Sloveniji imamo posebno situacijo, saj imamo v osnovnih in srednjih šolah priložnost rednega in izrednega učenja angleškega in običajno še nemškega jezika. Po nekaterih raziskavah smo Slovenci dvojezični narod, kar pomeni, da vsak Slovenec obvlada vsaj dva jezika, matičnega in enega tujega. Največkrat poleg slovenščine govorimo angleški jezik. Starejša populacija Slovenije je imela v šolah predmet srbohrvaščino, kjer so se učili jezik Hrvatov in Srbov.

angleški jezik

Uradna izobrazba angleškega jezika se lahko prične v vrtcu z obiskom posebnih predšolskih programov. V njih se na preprost in lahek način otroci naučijo osnove angleškega jezika kot so abeceda jezika, kako tvoriti enostavne stavke in prevod nekaterih enostavnih besed. Učitelj poskuša otroke naučiti tudi pravilne izgovorjave ter intonacije besed. Velikokrat pri učenju jezika pomaga petje v tem jeziku.

V osnovni šoli je angleški jezik obvezen predmet. Med poukom se učenci naučijo sklanjanja besed in nepravilne glagole. Obravnavajo tudi osnovne zgradbe stavkov, kar pomeni, da naredijo analizo stavka in izpišejo, kateri deli sestavljajo posamezen stavek: osebek, predmet, glagol in pridevnik. Stavki so zelo preprosti in takšna oblika slovnice se obravnava čez celotno osnovno in srednješolsko šolanje.

angleščina

Med šolanjem je na voljo tudi angleška bralna značka, kateri se težavnost  vsako leto stopnjuje glede na razred, katerega učenec obiskuje. Učenci berejo knjige, ki so označene z “Penguin Reading”. To so knjige, ki niso prezahtevne, vsebine knjig pa so zelo kratke. Knjige so na voljo vsem osnovnošolskim razredom, od prvega razreda do devetega ter tudi vsem letnikom srednjih šol.

Izobrazba angleškega jezika je pomembna zato, ker ima velika večina držav dandanes angleščino kot drugi jezik in brez njega ne bi bilo mogoče komunicirati s tujci. Angleški jezik je eden najbolj preprostih jezikov, ki se ga lahko naučite. Znanje jezika je tudi pomembno na potovanjih, saj v primeru, da ne poznate uradnega jezika države, vam bo angleščina najverjetnejša alternativa. Velikokrat vas bo tudi v Sloveniji tujec povprašal za pomoč v angleškem jeziku, zato lahko znanje angleščine pomaga vam in tudi drugim ljudem, s katerimi se boste srečali. Angleščina je tudi primarni jezik računalnikov, saj je večina računalniških programov napisana v angleškem jeziku. Pri uporabi računalnika in interneta vam angleščina lahko zelo pomaga.